thema-avonden notaris

Uw levenstestament, wat kan een notaris betekenen?

INLOOPHUIS OUDE IJSSEL
dinsdag 26 februari 2019
van 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Sprekers notarissen Dhr. Doppenberg en mevr Tonk gaan in op het Levenstestament en erfrecht .

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren. Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Deze zaken kunnen worden vastgelegd in een Levenstestament.

Behalve het Levenstestament komt ook het erfrecht aan bod. Zodat u zelf beter kunt overzien of u alles voldoende geregeld en vastgelegd heeft, voor tíjdens uw ziekte en na uw overlijden.
Deze duidelijkheid geeft voor nabestaanden vaak veel rust.

Nalatenschap en afwikkeling, wat kan een notaris betekenen?

INLOOPHUIS OUDE IJSSEL
dinsdag 26 maart 2019
van 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Notaris Mevr. Tonk gaan in op het nalatenschap en afwikkeling.

Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis. Als u de erfenis aanvaardt, verdeelt u de nalatenschap samen met de andere erfgenamen. In het testament of de wet staat wie welk deel krijgt. Als er geen testament is, bepaalt de wet dit. Alle erfgenamen moeten het over de verdeling eens zijn. Soms moet u de verdeling van de spullen vastleggen bij de notaris.
Het regelwerk ligt meestal in handen van één persoon. Dat kan de executeur zijn, een van de erfgenamen of een derde die u samen met de andere erfgenamen heeft gemachtigd om zaken te regelen. Als er meerdere erfgenamen zijn, kunt u dit bij de notaris regelen

STICHTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL

NEEM CONTACT OP MET ONS VOOR MEER INFORMATIE

Plantenstraat 2 Doetinchem
bel ons
(0314) 646 024
stuur ons
een e-mail

Copyright © 2018 Stichting Inloophuis Oude IJssel - Alle rechten voorbehouden