Skip to main content

Onze Missie, Visie, Doelgroep en Doelstelling

Onze Missie

Het maken van bewuste keuzes, het in stand houden van de relatie met de naasten en het accepteren van een onzekere levensfase zijn heel belangrijk voor het vinden van een nieuwe balans. Lang niet iedereen krijgt dat zo maar voor elkaar.

Het is bekend dat psychosociale ondersteuning een positief effect heeft op het welzijn van mensen met kanker en hun naasten. Goede psychosociale ondersteuning biedt ruimte om in beslotenheid of in groepsverband door gesprekken en activiteiten de balans te vinden en de kracht te verzamelen die nodig is om door te gaan. Het Oude IJssel Huis kan deze psychosociale ondersteuning bieden. Wij zien het als onze opdracht om zo een ondersteunende en waardevolle aanvulling te zijn op de medische zorg.

Onze visie

Het Oude IJssel Huis kan in een veilige, beschutte en huiselijke omgeving kwalitatief goede psychosociale ondersteuning bieden die mensen met kanker en hun naasten nodig hebben. Wij bieden deze ondersteuning binnen het netwerk van oncologische zorg met medisch specialisten, huisartsen, paramedici en psychotherapeuten in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis, zijnde de gemeenten: Oude IJsselstreek, Montferland, Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst en de plaats Dinxperlo. Het Oude IJssel Huis biedt ook ruimte aan mensen voor rouwverwerking.

Onze doelgroep

Het Oude IJssel Huis is er voor mensen met kanker en hun naasten/nabestaanden in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. 

Doelstelling

Het Oude IJssel Huis beoogt een huis te zijn voor onze doelgroep, dat voldoet aan de kwaliteitscriteria van de brancheorganisatie IPSO (Instellingen voor Psychosociale Oncologie) en stevig is verankerd in het regionale oncologische zorgnetwerk.