Onze Missie, Visie,
Doelgroep en Doelstelling

Onze Missie

Het maken van bewuste keuzes, het in stand houden van de relatie met de naasten en het accepteren van een moeilijke levensfase, zijn heel belangrijk voor het vinden van een nieuwe balans. Lang niet iedereen krijgt dat zo maar voor elkaar.

Het is bekend dat psychosociale ondersteuning een positief effect heeft op het welbevinden van mensen met kanker en hun naasten. Goede psychosociale ondersteuning biedt ruimte om in beslotenheid of in groepsverband door gesprekken of activiteiten, balans te zoeken en daaruit de kracht te putten die nodig is om door te gaan. Ons Inloophuis wil deze psychosociale ondersteuning bieden. Wij zien het als onze opdracht om zo een noodzakelijke en waardevolle aanvulling te zijn op de medische zorg.

Onze Visie

Het Inloophuis Oude IJssel wil in een veilige, beschutte en huiselijke omgeving de kwalitatief goede psychosociale ondersteuning bieden die mensen met kanker en hun naasten nodig hebben. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de oncologische zorgketen en met de huisartsen, paramedici en psychotherapeuten in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis, zijnde de gemeenten: Oude IJsselstreek, Montferland, Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst en de plaats Dinxperlo. Het Inloophuis biedt ook ruimte aan mensen voor rouwverwerking.

ONZE DOELGROEP
Het Inloophuis is er voor mensen met kanker en hun naasten/nabestaanden in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Dit verzorgingsgebied bestaat uit de gemeenten: Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland, Doesburg en Dinxperlo.

Doelstelling

Het Inloophuis Oude IJssel beoogt een huis te zijn dat goed functioneert, dat voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria en als zodanig stevig is verankerd in de regionale oncologische zorgketen.

STICHTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL

NEEM CONTACT OP MET ONS VOOR MEER INFORMATIE

Plantenstraat 2 Doetinchem
bel ons
(0314) 646 024
stuur ons
een e-mail

Copyright © 2018 Stichting Inloophuis Oude IJssel - Alle rechten voorbehouden