Bestuur en Management
Inloophuis Oude IJssel

Het bestuur van Stichting Inloophuis Oude IJssel bestaat uit Henk Wubbels, Mark Penninkhof, Ton ten Have en Roel Nieboer.

HENK WUBBELS

Voorzitter
Henk Wubbels lr

"Betrokkenheid van veel mensen is heel inspirerend"

Henk Wubbels was lange tijd raadslid en wethouder van Doetinchem en vervulde daarnaast een groot aantal regionale bestuurlijke functies. Tot juli 2013 was hij Heemraad van Waterschap Rijn en IJssel. Nu is hij onder andere voorzitter van de werkplaats Kansrijk Platteland, een onderdeel van Achterhoek Agenda 2020. Hij is zeer betrokken bij de toekomst van de Achterhoek.
“Het Inloophuis past daar prima in en sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkeling naar het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid door mensen op allerlei terreinen, bijvoorbeeld de zorg. Wij proeven een enorme betrokkenheid bij ons plan voor een Inloophuis. Een heel veel voorkomende reactie is: hé,hebben wij zo'n Inloophuis hier dan niet? En als je dan zegt: nee dat is er niet, is vaak de reactie: Hoe kan ik helpen om het te laten lukken? Die houding van veel mensen is heel inspirerend".

Frans Reijnders

Portefeuille medisch contact

Ton ten Have lr

“Nazorg steeds belangrijker"

Met ingang van april 2021 is Frans Reijnders bestuurslid van de Stichting Inloophuis Oude IJssel. Frans was 30 jaar lang gynaecoloog in het Slingeland ziekenhuis en betrokken bij de zorg van patiënten met gynaecologische kanker.

Frans Reijnders: “Gelukkig kunnen steeds meer mensen genezen van kanker of kunnen na behandeling verbeteren. Nazorg na kanker wordt dan ook voor steeds meer mensen belangrijk. Hierbij kan het Inloophuis een aanvullende rol spelen en het is gebleken dat daaraan veel behoefte bestaat. Vanuit het oogpunt van positieve gezondheid wordt er ondersteuning en begeleiding geboden om ex-patiënten en hun familieleden te helpen bij hun herstel na behandeling van kanker zodat ze hun leven weer een goed perspectief kunnen geven.”

Ton ten Have

Penningmeester
Ton ten Have lr

“Zelf weer je weg vinden"

Ton ten Have is een succesvol ondernemer en betrokken bij talloze organisaties en initiatieven in de regio.
“Kanker heeft een enorme impact in een gezin. Daarom vind ik het belangrijk dat mensen in zo’n geval naar een Inloophuis kunnen gaan voor gesprekken en informatie. De sfeer is huiselijk, maar het huis is meer dan een sociëteit of gezelligheidsvereniging. In veel huizen is de stemming over het algemeen opgewekt, er wordt veel gelachen. Dat is goed maar de kernwaarde van het huis is toch dat je er geholpen wordt om zelf weer een weg te vinden naar een nieuwe balans in je leven van waaruit je verder kunt gaan.”

Roel Nieboer

Portefeuille huisvesting
roel nieboer lr

“Dit huis wordt voor heel veel mensen belangrijk"

Hij kent de bouwsector door en door vanuit zijn vroegere functie als commercieel-directeur van Ubbink in Doesburg en dat komt mooi uit, want Roel Nieboer coördineert de verbouwing van het toekomstige Inloophuis aan de Plantenstraat 2 in Doetinchem. Nieboer is als bestuurder ondermeer actief in het Stadsmuseum en bij de VVD.
“Het Inloophuis roept ongelooflijk veel positieve reacties bij mensen op. Ook in de bouw. De vijftig vakmensen die op 26 oktober het huis energiezuinig hebben gemaakt, deden dat toch vooral vanwege de toekomstige functie van het huis. Je zag tijdens die dag grote kerels emotioneel worden omdat ze een familielid of vriend aan die ziekte kwijt waren geraakt. Ontroerend was dat. Dat geeft toch ook aan dat wij met een huis bezig zijn dat straks voor veel mensen belangrijk is.”

Vacature

Manager Inloophuis

STICHTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL

NEEM CONTACT OP MET ONS VOOR MEER INFORMATIE

Plantenstraat 2 Doetinchem
bel ons
(0314) 646 024
stuur ons
een e-mail

Copyright © 2018 Stichting Inloophuis Oude IJssel - Alle rechten voorbehouden