Fiscaal gunstig geven

JAARLIJKSE BIJDRAGE MET BELASTINGAFTREK

Wil je het Inloophuis Oude IJssel steunen en daarbij profiteren van maximaal belastingvoordeel? Zet je gift dan om in een periodieke schenking die jaarlijks volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Dat kan omdat het huis een ANBI-status heeft. Dat is niet alleen gunstig voor jou, maar ook voor ons. Op deze manier kun je namelijk een hoger bedrag doneren, zonder dat het je extra geld kost.

Er geldt echter een aantal spelregels. Vroeger kon je dit alleen per notariële akte regelen. Tegenwoordig heb je de keuze uit een notariële akte of een eigen akte die je in samenwerking met de organisatie opstelt aan wie je jaarlijks een financiële bijdrage wilt geven. De belastingdienst heeft daarvoor een model opgesteld.

Een tweede spelregel is dat je je tenminste voor vijf jaar verplicht om jaarlijks een bijdrage te geven.

Ga naar modelcontract met de daarbij behorende toelichting van de belastingdienst. En, nog mooier: vul het in en lever het bij ons in zodat wij ons deel kunnen invullen. Of mail het naar ons.

NALATEN: ERFSTELLING OF LEGATEN

Veel mensen laten door een notaris vastleggen wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Je kunt het Inloophuis Oude IJssel in je testament benoemen tot (mede)erfgenaam, of er een legaat aan nalaten. Door de benoeming tot erfgenaam — de zogeheten erfstelling — bepaal je zelf welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het Inloophuis. Met een legaat laat je een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan het Inloophuis.

Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Ga naar je notaris voor meer informatie over de fiscale voorwaarden.

ANBI Logo

STICHTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL

NEEM CONTACT OP MET ONS VOOR MEER INFORMATIE

Plantenstraat 2 Doetinchem
bel ons
(0314) 646 024
stuur ons
een e-mail

Copyright © 2018 Stichting Inloophuis Oude IJssel - Alle rechten voorbehouden