Profielschets
gastvrouw/gastheer

Het Inloophuis Oude IJssel draait volledig op de inzet van vrijwilligers. De gastvrouwen en gastheren vormen de spil.

De taken t.a.v. de gasten bestaan uit:

 • de gastvrouw/-heer draagt zorg voor ontvangst van de gast, stelt deze op zijn gemak, biedt koffie of thee aan en luistert naar wat deze te vertellen of te vragen heeft;
 • op basis van de gebleken behoefte geeft de gastvrouw/-heer informatie en/of wijst de gast op het aanwezige informatiemateriaal (folders, boeken e.d.);
 • zo nodig informeert de gastvrouw/-heer de gast over de activiteiten in het huis en de voor de gast relevante patiëntenverenigingen of belangenverenigingen;
 • zo nodig verwijst de gastvrouw/-heer door naar een raadsvrouw/-raadsheer van het Inloophuis

De taken t.a.v. het huis bestaan uit:

 • de gastvrouw/-heer draagt er zorg voor dat huis en interieur een verzorgde indruk maken, zodat gasten zich er thuis voelen. Zij/hij creëert een warme en gastvrije sfeer;
 • de gastvrouw/-heer verricht zo nodig kleine huishoudelijke taken inclusief licht schoonmaakwerk;
 • zij/hij vult folderrekken aan, houdt de leestafel, de bibliotheek en overige informatiemateriaal op orde;
 • de gastvrouw/-heer beantwoordt de telefoon, geeft desgevraagd informatie en maakt eventueel een afspraak voor een bezoek in het huis;
 • alle informatie welke nodig is voor een goed functioneren van het huis wordt bij de dienstwisseling van de gastvrouw/-heer overdragen aan collega’s en vastgelegd in een logboek.

Dit verwachten we van een gastvrouw / gastheer:

 • straalt rust uit, stelt zich open voor de ander;
 • beheerst gesprekstechnieken: kan luisteren zonder oordeelsvorming, samenvatten, doorvragen;
 • voelt aan waar de gast op dat moment behoefte aan heeft en handelt daarnaar;
 • heeft een praktische instelling en kan improviseren;
 • is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over gasten waarover zij/hij door haar/zijn werkzaamheden in het Inloophuis of anderszins geïnformeerd is;
 • kent het beleidsplan, de beleidsuitgangspunten en het jaarplan;
 • is op de hoogte van bijzondere activiteiten, projecten, ontwikkelingen binnen het huis.

De gastvrouw / gastheer werkt samen in een team. Dit vraagt van de vrijwilliger:

 • collegialiteit, bereidheid elkaar aan te vullen;
 • flexibiliteit in vervang- en ruilrooster;
 • om kunnen gaan met de eigen grenzen, emoties en gevoelens;
 • bereidheid om te leren en om feedback te geven en ontvangen.

Tijdsinvestering: de gastvrouw / gastheer is bereid:

 • een basistraining van zes dagdelen te volgen. Deze wordt aangeboden door Inloophuis Oude IJssel;
 • vervolgtrainingen te volgen, zodat de vrijwilligers hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen;
 • minimaal één dagdeel per week aanwezig te zijn voor de gasten van het Inloophuis Oude IJssel;
 • aanwezig te zijn bij teamoverleg, intervisiegesprekken en coaching gesprekken

Wij bieden:

 • zinvol, gevarieerd en belangrijk werk in een prettige werkomgeving;
 • ruimte voor eigen interesses en aandachtsgebieden;
 • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
 • een vrijwilligerscontract en vrijwilligersverzekering (via gemeente Doetinchem/Centraal Beheer).
Heeft u belangstelling voor deze functie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

STICHTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL

NEEM CONTACT OP MET ONS VOOR MEER INFORMATIE

Plantenstraat 2 Doetinchem
bel ons
(0314) 646 024
stuur ons
een e-mail

Copyright © 2018 Stichting Inloophuis Oude IJssel - Alle rechten voorbehouden